Biuro Rachunkowe ZYSK Joanna Krajewska

O firmie

Usługi księgowe:

- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
- prowadzenie karty podatkowej,
- prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- wykonywanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat,
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
- opracowywanie planu kont dostosowanych do potrzeb klienta,
- kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
- w imieniu klientów wystawiamy faktury VAT sprzedaży,
- sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON.

Usługi kadrowo-płacowe:

- prowadzenie dokumentacji kadrowej,
- przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
- sporządzanie list płac,
- rozliczanie umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie deklaracji ZUS i zeznań podatkowych,
- reprezentowanie przed ZUS.